eflclass.com

IELTS Reading.
Отговори на упражнение 3

1. The time traveler was expounding a (recondite) matter to us.
 1. obscure - true. Recondite означава нещо което е неясно или не дотам познато, то е синоним на obscure ,т.е. новото изречение е в съгласие с оригиналното.
 2. false - not given. Това което обяснява пътешественикът във времето би могло да бъде нещо невярно, би могло и да не е, от текста това не може да се прецени .
 3. sensational - not given. Пояснението е подобно на това за т. b.
 4. plain - false. Plain означава нещо което е много ясно и лесно разбираемо, но това влиза в противоречие с оригиналната фраза - recondite.

2. His grey eyes shone and twinkled, and his usually pale face was (flushed) and animated.
 1. glowing - true. Glowing face означава същото каквото е flushed face (пламнало, зачервено лице.)
 2. with closed eyes - false. В оригиналния текст е казано "His grey eyes shone and twinkled", което изключва възможността да е със затворени очи. Тук виждаме как дадена идея може да не е формулирана в прав текст (авторът не е написал, че очите са отворени), но се съдържа в контекста, защото не е възможно очите да светят и да мигат и да им се вижда цветът, ако те не са отворени.
 3. pallid - false. Pallid одначава много блед, нездравословно блед, което противоречи на изразеното от автора с "flushed face."
 4. bloated - not given. Едно зачервено и оживено лице е напълно възможно да бъде и подуто (bloated), но авторът никъде не казва, нито конкретно, нито в контекст, че то е такова.

3. Our chairs, being his patents, embraced and (caressed) us rather than submitted to be sat upon.
 1. tortured - false. Противоречи на embraced and caressed us.
 2. hoisted - not given. Това би било възможно от такива столове, но не е конкретно указано.
 3. touched - true. В съгласие с embraced and caressed us
 4. squeezed - false. Вж т. а

4. I shall have to controvert one or two ideas that are almost universally accepted.
 1. confirm - false.
 2. modify - not given. Controvert има две значения - оспорвам или оборвам, опровергавам. Да оспориш или опровергаеш нещо не изключва възможността да го модифицираш.
 3. prove - false.
 4. contradict - true. Contradict освен противореча, означава и опровергавам.

5. The geometry, for instance, they taught you at school is founded on a/an (misconception.)
 1. Euclid's work - not given
 2. delusion - true
 3. error - true
 4. speculation - not given. Има се предвид звачението на speculation размишление. Това, че нещо се основава на размишление не е гаранция, че то не е misconception

6. "Is not that rather a large thing to expect us to begin upon?" said Filby, a/an (argumentative) person with red hair.
 1. even-tempered - false. even-tempered означава спокоен, уравновесен, който не се ядосва лесно, а това противоречи на argumentative - сприхав, свадлив, заядлив.
 2. generous - not given
 3. sociable - not given
 4. quarrelsome - true
 5. eccentric - not given. Да си сприхав не означава непременно и да си ексцентричен, но е възможно.

7. I do not mean to ask you to accept anything without (reasonable) ground for it.
 1. logical - true
 2. commercial - not given
 3. plausible - true
 4. sensible - true
 5. physical - not given
 6. nonrealistic - false