Научно-технически английски

Защо курсове по научно-технически английски?

Ако вие преследвате професионално развитие и израстване в сферата на научно-изследователската работа и инженерно-техническата дейност, то вие знаете, че това е невъзможно да се осъществи без да владеете отлично английски език. Курсове по английски за развиване и усъвършенстване на говоримите умения са отразени на друго място в сайта, докато по-долу следва кратко представяне на курсовете посветени на научно-технически английски предлагани от езикова школа Юропиън, София.

Какво представляват курсовете по научно-технически английски?

Водят се на базата на системата "English for Science," разработена от Фран Цимерман. Чрез този курс се цели формиране и развиване на уменията необходими за успешна работа с научно-технически дисциплини и специализирана литература, както и за комуникация и участие в дискусии, работни групи, инициативни комитети, научни конференции и пр.

В тематично отношение учебната система обхваща широк кръг въпроси от научно-техническо и природонаучно естество. Курсистите развиват и усъвършенстват своите езикови умения работейки с текстове, в които е застъпена специфична терминология и по методология включваща:

Освен че дава възможност на курсистите да усвоят лексиката и синтаксиса на научния език, работата по тази учебна система развива и практически лингвистични умения - слухово възприемане, говорене, четене, писане.

За хора, които нямат възможност да посещават регулярни часове, или предпочитат преподавателя да работи само с тях, съществува възможност за индивидуално обучение в удобно за тях време.

Ако считате страницата за полезна споделете я с приятели, подкрепете ни в социалните мрежи.

Ако сайта е бил полезен за Вас, от тук можете да го споделите и подкрепите в социалните мрежи. Благодарим Ви!

намерете ни в Twitter
споделете сайта